Charmion chart
Obecny stan wiedzy o układzie stanów charmionium, tj. mezonu będącego stanem związanym kwarku c i antykwarku c ) oraz przejsciach między tymi stanami. Odległości między poziomami odpowiadają różnicom mas - przykładowo masa mezonu J/ψ w stanie (1S) wynosi m=3097 MeV a w stanie (2S) m=3686 MeV.
Oznaczenie g* oznacza rozpady, w których uczestniczą wirtualne fotony, włączajac rozpady do e+e- µ+µ-.
Niepewne stany i przejścia zaznaczono przerywanymi liniami.

Źródło: Particles and fields, Phys. Rev. D., Vol. 66, No 1-I, 2002, str. 719
Tabela energii
© GK