Jak rośnie kondensat Bosego-Einsteina?


rekonstrukcja trójwymiarowa: przejście od próbki termicznej do czystego kondensatu

Jak rośnie kondensat Bosego-Einsteina?: rekonstrukcja trójwymiarowa absorpcji optycznej w chmurze atomowej; przejście od próbki termicznej do czystego kondensatu.

Spadek swobodny kondensatu

Do czego służy kondensat?

Doświadczenie "Galileusza-Heisenberga": spadek swobodny kondensatu 7 ms po wyłączeniu pola pułapkującego. Zgodnie z zasadą nieoznaczoności, kondensat początkowo "ściśnięty" w kierunku pionowym, ma większe rozmycie prędkości w tym kierunku.


Zdjęcia pochodzą z laboratorium LENS we Florencji i są publikowane dzięki uprzejmości prof. M. Inguscio.


© GK