Kondensacja Bosego - Einsteina1. Pułapkowanie

Film.1. Pułapkowanie cząstek obojętnych elektrycznie
("płytka" pułapka magnetyczna).

2. Chłodzenie optyczne

melasa

Fot.2 Chłodzenie, np. "rubinowego" atomu Rb
w "melasie" fotonow
(tu kulek polistyrenu) .

3. Chłodzenie wymuszone

Fot.1. Chłodzenie bez parowania

Fot.2. Chłodzenie z parowaniem

Fot.3. Chłodzenie wymuszone (ciepłym powietrzem)


Rys.1. Porównanie tempa stygnięcia
© GK