Avogadro i Maciej


    Jak zmierzyć 6,022045(31) x 1023 ? Ile to będzie? Bilion bilionów czy milard miliardów milionów? Pierwsze numeryczne określenie liczby Avogadro znajdujemy u Mickiewicza w Księdze VII: "do milijonów kroćset kroci tysięcy fur beczek furgonów (diabłów!!!), ale było ono wysoce nieprecyzyjne!

Sam Avogadro, prawnik z wykształcenia, "rzucił" hipotezę stałej ilości atomów w molu jako hipotezę, nie podając, jak ją zmierzyć. Dlatego w literaturze niemieckiej używa się określenia "liczba Loschmidta", który podał pierwszą receptę (z lepkości cieczy).

Inne sposoby: obok...
© GK