A-tom czyli osoba


"Tria átoma" woła zawiadowca wyciągu w Tajgecie, ośnieżonym pasmie gór ciągnącym się w poprzek Peloponezu, koło Sparty, kiedy podjeżdża kolejne krzesełko.


Masyw Tajgetu, widok ze Sparty (foto GK, 27/12/2001).

"A-tomos" ma dziś po grecku ciągle to samo znaczenie, jak za czasów Demokryta (Abdera c.a. 460-370 p.n.e.).

Demokryt z Abdery

"Atom" według Demokryta miał dwie cechy: wielkość i kształt. Atomy łącząc się ze sobą w różnym porządku (stechiometrii i wzorze strukturalnym?) tworzą różne substancje. Atomy są w ciągłym ruchu i zderzają się z sobą (jak w modelu gazu doskonałego Boltzmanna?); ich ruch decyduje o masie (gluonów m=E/c2?). Efluidy wysyłane przez atomy (fotony ?) są postrzegane przez nasze zmysły.

Bez wątpienia atom w fizyce nie jest niepodzielny: elektrony, jądra a w nich protony i neutrony a w nich kwarki i gluony i jeszcze bozony W i Z, itd.

Ale "a-tomos" to również po włosku "in-dividuo" = niepodzielny - rzecz sama w sobie, po polsku "o-soba". I w tym sensie, mimo że składamy się z rąk i nóg, cząsteczek i białek, wody i żelaza, "o-soba" pozostaje niepodzielna.

Jak a-tomos u Demokryta.


Ringrazio avv. Mario Fedrizzi per questo suggerimento ed Emanuela per la correzione

.

© GK