Voyager 1 na granicy Układu Słonecznego

 

Voyager 1 opuścił granice Układu Słonecznego. Wysłany 35 lat temu dotarł do granic świata kopernikańskiego. W sierpniu 2012 roku wykonując pomiary zaobserwowano skok wysokoenergetycznych jonów. Świadczy to o tym, iż Voyager 1 wyszedł z otoczki słonecznego wiatru jonowego, który zabezpiecza nas przez wysokoenergetycznymi jonami z dalekiego Kosmosu, szkodliwymi dla naszego życia.


wyniki


Rys. 1.
Wzrost promieniowania kosmicznego (niebieskie punkty na wykresie) zarejestrowany przez sondę Voyager 1 od września 2012 roku. Porusza się ona obecnie w przestrzeni międzygwiazdowej (NASA / JPL) [1].


 

Tak wygląda Ziemia z
            odległego obszaru kosmosu

 

Rys. 2. Ziemia widziana z Voyagera 1 [2] jako mały punkt. Zdjęcie wykonane w 1990 roku z odległości 11 miliardów kilometrów od Słońca.

Zobacz film
(źródło - SciTeraz)


Literatura:

1. http://www.nasa.gov/mission_pages/voyager/multimedia/stone2.html

2. http://odkrywcy.pl/kat,1023503,title,Tak-wyglada-Ziemia-z-odleglego-obszaru-kosmosu,wid,14897326,wiadomosc.html

 

 

Opracował: dr A. Karbowski