Pomiar "wiatru eteru" - doświadczenie Michelsona-Morleya


Interferometr Michelsona - interferometr dwuwiązkowy, składający się z dwu zwierciadeł M1 i M2 oraz półprzezroczystej płytki P1. Równoległa wiązka promieni wychodząca ze źródła L, padając na posrebrzoną płytkę P1 (o wsp. odbicia 1), rozdziela się na dwie wiązki. Po odbiciu od zwierciadła M1 i częsciowym odbiciu od płytki P1 wiązka 1 biegnie w kierunku AO razem z wiązką 2, odbitą od M2 i częsciowo przechodzącą przez P1. Ponieważ promień 2 po rozdzieleniu na warstwie odbijającej przechodzi dwukrotnie przez płytkę P1, dla kompensacji dróg w drugiej gałęzi interferometru ustawia się płytkę P2, wykonaną z tego samego materiału co płytka P1 i takiej samej grubości.


© GK